Prof.Ass.Dr. Idriz Smajli

Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
Dr.sc.