Prof.Dr. Agni Dika
Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Ali Gashi
Shef i departamentit të Elektroenergjetikës Industriale
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Ilir Limani
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Luan Ahma
Shef i departamentit të Lëndëve bazike të inxhinierisë elektrike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Myzafere Limani
Shefe e departamentit të Elektronikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Marjan Dema
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Nysret Avdiu
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Rashit Maliqi
Shef i departamentit të Lëndë bazike të inxhinierisë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Ruzhdi Sefa
Shef i departamentit të Sistemeve elektroenergjetike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Avni Skeja
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Blerim Rexha
Shef i departamentit të Kompjuterikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Enver Hamiti
Dekan
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Gazmend Pula
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Lule Ahmedi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Vjollca Komoni
Prodekane për çështje financiare
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Isak Shabani
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Mimoza Ibrani
Prodekane për çështje akademike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Qefsere Gjonbalaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Rexhep Hasani
Shef i departamentit të Telekomunikacionit
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Sabrije Osmanaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Shqipe Lohaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Avni Rexhepi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Bujar Krasniqi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ligjërues Lavdim Kurtaj, Mr.sc.
Shef i departamentit të Automatikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ligjërues Zenun Loshaj, Mr.sc.
Ligjërues
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Arben Mashkulli, Mr.sc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass.Kadri Sylejmani, Dr.sc
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Fidel Krasniqi, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Vjosa Shatri, Mr.sc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Valon Raca, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Hëna Maloku, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Kushtrim Podrimqaku, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Valon Veliu, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Zenun Kastrati, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Artan Mazrekaj, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896