Ligjërues Zenun Loshaj, Mr.sc.

Ligjërues
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Matematika 1
Matematika 2

----------------------------------------------------
* Biografia - CV