Prof.Asoc.Dr. Enver Hamiti

Dekan
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor


Telekomunikacionet
Qarqet analoge komunikuese
Mikrovalët dhe antenat

Mësimdhënës në lëndët niveli Master


Anternat
Sistemet mikrovalore
Komunikimet pa tela

----------------------------------------------------
* Biografia - CV