Prof.Asoc.Dr. Lule Ahmedi

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët nivei Bachelor


Baza e të dhënave
Interneti
Programimi në Internet

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Të dhënat në Internet 1
Të dhënat në Internet 2
Metodologjia e hulumtimit shkencor

----------------------------------------------------
* Biografia - CV