Prof.Dr. Ruzhdi Sefa

Shef i departamentit të Sistemeve elektroenergjetike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor


Bazat e elektroteknikës
Qarqe elektrike
Shkathtësi komunikuese

Mësimdhënës në lëndën niveli Master


Analiza e sistemeve elektroenergjetike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV - Shqip

* Biografia - CV - English