Lirim Bylygbashi

Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Teknologjia e Informacionit
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102