Njomza Muriqi

Zyrtare për Logjistikë dhe Asete
Shërbimi Financiar
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.163