Orari i ligjëratave të vitit akademik 2016/2017 - MASTER

Mësimi për smestri veror 2016/17, fillon me datën 16.02.2016 sipas ORARIt:

Viti i parë

semestri II , 24.02.2017

 

Viti i dytë


semestri IV