Orari i përhershëm i provimeve - Master

Në Vazhdim gjeni orarin e përhershëm të provimeve në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike për studime Master.

Orari i përhershëm i provimeve, Master  - 08.01.2016

Metodologjia e hulumtimit shkencor
ka qene Ma3 , behet Ma2     ( vlen vetem per studentet e Kompjuterikes dhe Elektronikes )

Metodat matematikore ne inxhinieri, organizohet te premten e pare, pra P1 ne vend te Sh1