FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Njoftim për marrjen e ID Kartelave, viti I (parë)

Njoftohen studentët e viti I (parë) 2018/19 në FIEK, Bachelor se ID Kartelat munden ti marrin tek shërbimi i studentëve në FIEK (zyrtari përgjegjës për drejtimin përkatës) nga data 17.10.2018 me fi...

Më shumë

ERASMUS+ NË "HOCHSCHULE ANHALT - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES”, GJERMANI

 

ERASMUS+ NË "HOCHSCHULE ANHALT - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES”, GJERMANI (kliko)
Më shumë

ORARI 2018-19 FIEK

 
ORARI i ligjëratave për FIEK 2018-19, Bachelor & Master (klko)

Më shumë

Rezultatet *përfundimtare të aplikantëve, Master 2018-19 në FIEK

  Rezultatet *përfundimtare të aplikantëve, Master 2018-19 në FIEK

Kandidatet në nivelin e studimeve Master, për vitin akademik 2018/2019. - Më shumë

Studentët e FIEK, vizitë studentore në Universitetin “Anhalt University of Applied Sciences”

Studentët nga departamentet e njësive të ndryshme të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK që tani e tutje), përkatësisht, elektroenergjet...

Më shumë