FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Vendimi dhe raportet e Komisioneve vlerësuese ne FIEK

 Në bazë të nenit 76 të Statutit të UP-së dhe nenit 8 pika 2 të rregullores së UP-së me numër protokolit 2/475 të datës 08.09.2017 si dhe raporteve të Komisioneve vlerësuese, Këshilli i Fakult...

Më shumë

Afati i rregullt i provimeve - Shtator 2019

 NJOFTIM për organizimin e afatit të rregullt të provimeve shtator 2019 Bachelor dhe Master

Paraqitja e provimeve vazhdon deri me datën Më shumë

Rezultatet Perfundimtare ne FIEK , BSc - afati i I (parë) 2019-20


Rezultatet PERFUNDIMTARE të provimit pranues në FIEK, afati i I (parë) 2019-20 - Më shumë

Vendim i komisionit disiplinore, per shkeljet nga studentet

Komisioni disiplinor ne FIEK me date 10.07.2019, sipas rregullores nr.03/531 (15.03.2005) - merr Më shumë

KONKURS PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE, PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020

 Ju njoftojmë se Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore, për viti...

Më shumë