FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

Mirë se vini në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike


Njoftim për organizmin e afatit të provimeve Qershor 1

Studentët kanë të drejtë të paraqesin deri në 2 provime. Paraqitja e provimeve fillon me datën 05/06/2020 dhe zgjat deri më datën 12/06/2020. Prov...

Më shumë

Udhëzues për mbrojtje online të punimit të diplomës Master

 

MËSIMI ONLINE, njoftim për studentët

 

7th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

 
7th International Congress on Fundamental and Applied Sciences

http://icfas2020.intsa.org/

Më shumë

NJOFTIM për organizimin e afatit të absolventëve

Provimet organizohen me 6 janar në orën 15. Studentët mund të paraqesin 1 provim.
Paraqitja e provimeve organizohet nga 26 dhjetor deri më 3 janar.

Prishtinë, 26.12.2019 ...

Më shumë