Dekani i Fakultetit


Prof.Asoc. Dr.  Isak Shabani

Dekan

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896 ext.101
E-mail: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Mësimdhënës në lëndët niveli Master


----------------------------------------------------
* Biografia - CV