Prodekani për kërkime shkencore dhe bashkëpunim me jashtë

Prof.Asoc.Dr.  Kadri Sylejmani
Prodekani për kërkime shkencore dhe bashkëpunim me jashtë

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896
E-mail: [email protected]


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

----------------------------------------------------
* Biografia - CV