Prodekan për financa dhe infrastrukturë

Prof.Asoc.Dr. Milaim Zabeli
Prodekan për financa dhe infrastrukturë

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896
E-mail: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

----------------------------------------------------
* Biografia - CV