Prodekan për çështje financiare

Prof.Asoc.Dr. Vjollca Komoni
Prodekan për çështje financiare

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.:+381(0)38 554 896       ext.102
Fax.: +381(0)38 542 525
Mail.: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Elektroenergjetika
Instalime elektrike
Rrjetet elektrike
Burimet e rinovueshme të energjisë

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Kabllot energjetike
Ndriçime elektrike
----------------------------------------------------
* Biografia - CV