Prodekan për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Prof.Asoc.Dr.  Qamil Kabashi
Prodekan për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896 ext.103
E-mail: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

----------------------------------------------------
* Biografia - CV