Prodekan për çështje akademike

Prof.Asoc.Dr.  Mimoza Ibrani
Prodekan për çështje akademike

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.:+381(0)38 554 896       ext.102
Fax.: +381(0)38 542 525
Mail.: [email protected]

Mësimdhënës në lëndët:
Fushat dhe valët elektromagnetike
Rrjetet komunikuese
Komunikimet ultra brezgjëra
Metodologjia e hulumtimit shkencor

----------------------------------------------------
* Biografia - CV