Sekretari i Fakultetit

Luljeta Ademi, juriste e diplomuar.

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Bregu i Diellit, p.n.10000 Prishtinë Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 896 ext.102
Fax.: +381(0)38 542 525
Mail.: [email protected]