Departamentet në F.I.E.K

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Departamentet:
Bachelor      Master      Doktoraturë


 1. Automatikë e Kompjuterizuar dhe Robotikë
    Computerized Automation and Robotics

2. Elektroenergjetikë
    Power Engineering

3. Elektronikë
    Electronics

4. Inxhinieri Kompjuterike
    Computer Engineering

5. Telekomunikacion
    Telecommunications