Kontakt

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Bregu i Diellit, p.n.
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: +381(0)38 554 896 ext.102
Fax: +381(0)38 542 525
E-mail:  [email protected]
______________________________

Dekani
Prodekan për çështje akademike
Prodekan për çështje financiare
Sekretari

Personeli Akademik
Personeli Akademik, të angazhuar

Personeli i Administratës