Akademik Isuf Krasniqi
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
-

Prof.Asoc.Dr. Nysret Musliu
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Astrit Ademaj
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Idriz Smajli
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Asoc.Dr. Salem Lepaja
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Yll Haxhimusa
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof. Ass. Dr. Driton Statovci
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
-

Dr.sc. Gazmend Kabashi
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Asoc.Dr. Ali Hamiti
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Dr. Agni Dika
Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Rashit Maliqi
Shef i departamentit të Lëndë bazike të inxhinierisë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Mr.sc. Kadri Kadriu
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Asoc.Dr. Avni Skeja
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Msc. Zana Limani Fazliu
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Dr. Sc. Adnan Maxhuni
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Dipl.Ing. Ilir Gashi
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Haxhi Lajqi
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Fatos Peci
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Faton Maliqi
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Doruntinë Berisha
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Korab Rrmoku
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Isak Kerolli
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Arben Lekaj
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Dardan Shabani
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Valmir Sadiku
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Ylli Sadikaj
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Bajram Neshati
Asistente i angazhuar
FIEK
fiek[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Petrit Rama
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Dr.sc. Ibrahim Krasniqi
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
-

Msc. Ilir Murturi
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Besmir Sejdiu
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Jeta Dobruna
Asistente i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Arbnor Halili
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Msc. Kadrije Simnica
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102