Dr.sc. Bahri Prebreza

Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
Mr.sc.
----------------------------------------------------
* Biografia - CV .english
* Biografia - CV .shqip