Prof.Ass.Dr. Bahri Prebreza

Udhëheqës i Departamentit të Elektroenergjetikës
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

----------------------------------------------------
* Biography - CV .English
* Biografia - CV .Shqip