Dr.sc. Ibrahim Krasniqi

Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
-
Menaxhim Strategjik,
Ndermarresi
Menaxhim i Projekteve
----------------------------------------------------
* Biografia - CV