Prof.Asoc.Dr. Gazmend Pula

Profesor i asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndën niveli Bachelor


Bartja dhe shpërndarja e energjisë elektrike

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Ekspolatimi i sistemit elektroenergjetik
Rregullimi i sistemit elektroenergjetik

----------------------------------------------------
* Biografia - CV