Prof.Asoc.Dr. Vjollca Komoni

Profesor e asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Elektroenergjetika
Instalime elektrike
Rrjetet elektrike
Burimet e rinovueshme të energjisë

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Kabllot energjetike
Ndriçime elektrike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV