Prof.Dr. Agni Dika

Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor:

1.Qarqe Digjitale
2.Gjuhë Programuese
3.Arkitektura e Kompjuterëve

Mësimdhënës në lëndët niveli Master:
1.Dizejnimi logjik i qarqeve sekuenciale
2.Analiza e alogritmeve

----------------------------------------------------
* Biografia - CV