Prof.Dr. Nysret Avdiu

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lënëdën niveli Bachelor


Makinat elektrike

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Dinamika e makinave elektrike
Projektimi i makinave elektrike
Rregullimi i ngasjeve elektrike
Shqyritimi i makinave elektrike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV