Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani
Dekan
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Qamil Kabashi
Prodekan për mësimdhënie dhe çështje të studentëve
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Asoc.Dr. Milaim Zabeli
Prodekan për financa dhe infrastrukturë
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof. Asoc. Dr. Kadri Sylejmani
Prodekani për kërkime shkencore dhe bashkëpunim me jashtë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Luan Ahma
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Marjan Dema
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Enver Hamiti
Shef i departamentit të telekomunikacionit
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Dr. Blerim Rexha
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Lule Ahmedi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554896 / 102 or 237

Prof.Asoc.Dr. Skender Ahmetaj
Profesor i asocuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof. Asoc. Dr. Qefsere Gjonbalaj
Antare e senatit (Senatore)
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Asoc. Dr. Shqipe Lohaj
Shefe e departamentit të lëndëve bazike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Sabrije Osmanaj
Shefe e departamentit të elektronikë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Mimoza Ibrani
Profesor e asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Bujar Krasniqi
Profesor i asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Ass. Dr. Lavdim Kurtaj
Shef i departamentit të automatikës së kompjuterizuar me robotikë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Ass. Dr. Vjosa Shatri
Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Bahri Prebreza
Shef i departamentit të elektroenergjetikës
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Avni Rexhepi
Shef i departamentit të kompjuterikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Ass. Dr. Arben Gjukaj
Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381(0)38 554 896 ext.102

Prof. Ass. Dr. Vezir Rexhepi
Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381(0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti
Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Ass. Dr. Hëna Maloku
Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Dr.sc. Drilon Bunjaku, Ass
asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Dr.sc. Valon Raça, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Arben Mashkulli, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Kushtrim Podrimqaku, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Valon Veliu, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Artan Mazrekaj, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Nuri Berisha, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

MSc. Enkele Rama, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

MSc. Rreze Halili, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

MSc. Jeta Dobruna, ass
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102