Prof.Dr. Enver Hamiti
Dekan
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Mimoza Ibrani
Prodekane për çështje akademike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Vjollca Komoni
Prodekane për çështje financiare
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Luan Ahma
Shef i departamentit të Telekomunikacionit
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Marjan Dema
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Myzafere Limani
Shefe e departamentit të Elektronikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Milaim Zabeli
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Dr. Ilir Limani
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Nysret Avdiu
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Ruzhdi Sefa
FIEK
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof. Dr. Blerim Rexha
Shef i departamentit të Kompjuterikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Gazmend Pula
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Dr. Lule Ahmedi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554896 / 102 or 237

Prof.Asoc.Dr. Qamil Kabashi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Ass.Dr. Qefsere Gjonbalaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Rexhep Hasani
FEIK
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Skender Ahmetaj
Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Prof.Asoc.Dr. Sabrije Osmanaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Shqipe Lohaj
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Avni Rexhepi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Asoc.Dr. Bujar Krasniqi
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Dr.sc. Lavdim Kurtaj, Mr.sc.
Shef i departamentit të Automatikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Bahri Prebreza
Udhëheqës i Departamentit të Elektroenergjetikës
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Ass. Rreze Halili, MSc.
Asistent i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Ass. Arben Mashkulli, Mr.sc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Kadri Sylejmani, Dr.sc
Profesor Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Dr.sc. Vjosa Shatri
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Enkele Rama, MSc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Ass. Artan Mazrekaj, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Prof.Ass.Dr. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti
Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Valon Raca, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Hëna Maloku, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Kushtrim Podrimqaku, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Valon Veliu, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Zenun Kastrati, Msc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Nuri Berisha, MSc.
Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Ass. Drilon Bunjaku
asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896