MSc. Kushtrim Podrimqaku, ass

Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Asistent në lënët niveli Bachelor

Fizika 1
Fizika 2

----------------------------------------------------
* Biografia - CV