Prof.Ass.Dr. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti

Profesor asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Matematika 1
Mateamtika 2

----------------------------------------------------
* Biografia - CV