Ass. Valdete Rexhëbeqaj-Hamiti, Msc.

Asistent
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Asistente në lëndët niveli Bachelor

Matematika 1
Mateamtika 2

----------------------------------------------------
* Biografia - CV