Prof. Asoc. Dr. Kadri Sylejmani

Prodekani për kërkime shkencore dhe bashkëpunim me jashtë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Grup lëndësh nga Inxhinieria Kompjuterike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV