Prof. Dr. Blerim Rexha

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Rrjetet kompjuterike
Praktika e rrjeteve kompjuterike
Inxhinieria softuerike

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Siguria e të dhënave
Procesimi paralel
Siguria e rrjeteve kompjuterike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV