Prof.Dr. Enver Hamiti

Shef i departamentit të telekomunikacionit
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Telekomunikacionet
Qarqet analoge komunikuese
Mikrovalët dhe antenat

Mësimdhënës në lëndët niveli Master


Anternat
Sistemet mikrovalore
Komunikimet pa tela

----------------------------------------------------
* Biografia - CV