Prof.Asoc.Dr. Skender Ahmetaj

Mësimdhënës i angazhuar
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
----------------------------------------------------
* Biografia - CV