Prof.Ass.Dr. Avni Rexhepi

Shef i departamentit të kompjuterikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Gjuhë programuese
Algoritmet dhe struktura e të dhënave
Dizajni dhe analiza e algoritmeve

Mësimdhënës në lëndën niveli Master

Teknikat e zhvillimit të programimit të orientuar në objekte

----------------------------------------------------
* Biografia - CV