Prof.Asoc.Dr. Bujar Krasniqi

Profesor i asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Sistemet komutuese
Transmetimi i të dhënave

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Rregullativa për telekomunikacion
Menaxhimi i sistemeve të sigurisë
Planifikimi dhe optimizimi i rrjeteve pa tela
Menaxhimi i sistemeve të sigurisë


----------------------------------------------------
* Biografia - CV