Prof. Asoc. Dr. Isak Shabani

Dekan
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor
  • Programimi i orientuar në objekte
  • Komunikimi njeri-kompjuter
  • Sistemet operative
  • Sistemet e shpërndara
Mësimdhënës në lëndët niveli Master
  • Programimi i shpërndarë
  • Ueb shërbimet
----------------------------------------------------
* Biografia  - CV