Prof.Asoc.Dr. Mimoza Ibrani

Profesor e asocuar
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896

Mësimdhënës në lëndët:
Fushat dhe valët elektromagnetike
Rrjetet komunikuese
Komunikimet ultra brezgjëra
Metodologjia e hulumtimit shkencor

----------------------------------------------------
* Biografia - CV