Prof.Asoc.Dr. Qamil Kabashi

Prodekan për mësimdhënie dhe çështje të studentëve
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
Dr.sc.
----------------------------------------------------
* Biografia - CV