Prof. Asoc. Dr. Qefsere Gjonbalaj

Antare e senatit (Senatore)
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3-K

----------------------------------------------------
* Biografia - CV