Prof.Ass.Dr. Rexhep Hasani

FEIK
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Teoria e informacionit
Sistemet transmetuese

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Përpunimi digjital i imazhit
Teoria e informacionit dhe kodimi

----------------------------------------------------
* Biografia - CV