Prof.Asoc.Dr. Sabrije Osmanaj

Shefe e departamentit të elektronikë
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Qarqe digjitale
Elektronika digjitale

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Elektronika biomedicinale
Qarqet speciale të elektronikës energjetike
Sistemet VLSI

----------------------------------------------------
* Biografia - CV