Prof. Asoc. Dr. Shqipe Lohaj

Shefe e departamentit të lëndëve bazike
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896
Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor

Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3-E

----------------------------------------------------
* Biografia - CV