Prof.Dr. Ali Gashi

Shef i departamentit të Elektroenergjetikës Industriale
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor:
1. Matje elektrike
2. Mbrojtje dhe pajisje

Mësimdhënës në lëndët niveli Master:
1. Mbrojtja rele e sistemit elektroenergjetikë
2. Kapituj të veçantë nga Matje elektrike

----------------------------------------------------
* Biografia - CV