Prof.Dr. Ilir Limani

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor :
1. Sinjale dhe sisteme
2. Përpunimi digjital i sinjaleve
3. Modelimi dhe simulimi

Mësimdhënës në lëndët niveli Master :
1. Përpunimi statistikor i sinjaleve
2. Filtrat digjital
3. Filtrat adaptiv 

----------------------------------------------------
* Biografia - CV