Prof.Dr. Luan Ahma

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor


Bazat e elektroteknikës
Qarqe elektrike
Fusha dhe valët elektromagnetike

Mësimdhënës në lëndën niveli Master


Perhapja e radio valeve

----------------------------------------------------
* Biografia - CV