Prof.Dr. Marjan Dema

Profesor
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësimdhënës në lëndët niveli Bachelor


Matematika 1
Matematika 2

Mësimdhënës në lëndën niveli Master


Metodat matematikore në inxhinieri

----------------------------------------------------
* Biografia - CV