Prof.Dr. Myzafere Limani

Shefe e departamentit të Elektronikës
FIEK
[email protected]
+381 38 554 896


Mësmdhënës në lëndët niveli Bachelor


Elektronika
Komponentet elektronike
Bazat e multimedias

Mësimdhënës në lëndët niveli Master

Elektroaustika
Komunikimet multimediale

----------------------------------------------------
* Biografia - CV