Personeli i Administratës

Luljeta Ademi, juriste e diplomuar
Sekretare e Fakultetit
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.127

Emine Beka
Asistente e Dekanit
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Bastret Berisha
Referent
Zyrtar i shërbimit të studentëve
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Vlora Shileku
Referent
Zyrtare e shërbimit të studentëve
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Ardian Jonuzaj, Phm. kand.
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Shërbimi për çështje të studentëve
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Lirim Bylygbashi
Zyrtar i teknologjisë së informacionit
Information and Communication Technology
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Drita Konjusha
Zyrtarë për financa dhe kontabilitet
Financa
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Arjeta Bajraktari
Zyrtare për arkivë
FIEK
[email protected]
+381(0)38 554 896 ext.102

Rreze Rudi
Zyrtare për biblotekë
Bibliotekë
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Njomza Muriqi
Zyrtar për asete dhe logjistik
Shërbimi Financiar
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.163

Nexhmedin Shabani
Laborant për elektronikë
Laboratoret
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102

Fidan Mustafa
Laborant për elektroenergjetikë
Energjetikës
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102