Drita Konjusha

Zyrtarë për financa dhe kontabilitet
Financa
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
Shefe e shërbimit për financa