Fidan Mustafa

Laborant për elektroenergjetikë
Energjetikës
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.102
Laborant i matjeve dhe makinave elektrike