Luljeta Ademi, juriste e diplomuar

Sekretare e Fakultetit
FIEK
[email protected]
+381 (0)38 554 896 ext.127
Sekretare